Szakterületek | Lovasz Legal

Szakterületek

Gazdasági jog

cégalapítás (többnyelvű okiratszerkesztés,
az ügyfél kérése szerint)
cégmódosítás, elektronikus cégeljárás, képviselet társasági jogi perekben
társasági részesedés átruházása,
összeolvadás, szétválás
végelszámolás
csődvédelem
létesítő okiratok elkészítése,
kereskedelmi jogi szerződések
jogi tanácsadás e-shopok
és start-up cégek számára
általános társasági jogi tanácsadás

Polgári jog

szerződések és egyéb okiratok hozzáértő szerkesztése, illetve véleményezése 
polgári perek, öröklési jogviták és peres eljárások
biztosítási és kártérítési ügyek, teljeskörű kártérítési tanácsadás
ingatlan adásvételek (okiratszerkesztés, adásvételi szerződések ellenjegyzése, jelzálogszerződések, földhivatali ügyintézés)
földügyek, telekalakítási eljárások, ingatlannal kapcsolatos peres eljárások vitele

Büntetőjog

teljes körű védelem a büntetőeljárás
minden szakaszában
hangsúlyt fektetünk az ügyfél felvilágosítására minden lehetőségről, amelyet a büntetőeljárás adott szakaszában érvényesíteni lehet a védelem szempontjából
állandó kapcsolat az ügyféllel, előzetes letartóztatás esetén is, hogy az ügyfél folyamatosan tájékoztatva legyen a büntetőeljárás aktuális állásáról
sértetti képviselet, polgári jogi igények érvényesítése, pótmagánvád előterjesztése

Munkajog

vezetői és általános
munkaszerződések szerkesztése
munkaviszony megszüntetés
(rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés)
belső szabályzatok készítése, véleményezése
képviselet munkaügyi vitában peren kívül, illetve bíróságok előtt

Egészségügyi jog

okiratszerkesztés
magánegészségügyi szolgáltatók alapításában való közreműködés
egészségügy-specifikus belső szabályzatok
komplex jogi-stratégiai tanácsadás, perképviselet

Bankjog

nemzetközi bankok, pénzintézetek képviselete
hitel, kölcsön és biztosítéki szerződések szerkesztése, véleményezése
hitelfedezet véleményezése, adósságelismerés
követeléskezelés, fizetési meghagyásos eljárás, ügyvédi felszólítás
az adós és zálogadós állandó megfigyelése, esetleges csődeljárás, végrehajtás, zálogtárgy átruházása szempontjából

Ingatlanjog és építési jog

teljeskörű jogi tanácsadás ingatlanok átruházása kapcsán
építési, vállalkozási szerződések
okiratszerkesztés és véleményezés
adásvételi szerződések ügyvédi ellenjegyzése
pénzösszeg letétbe helyezése az ügyvédi iroda számláján
képviselet földhivatali eljárásokban
ingatlanszerzési és építési engedélyek beszerzése

A közszektor partnereinek nyilvántartása

kötelezett szolgáltató tevékenysége
a tényleges tulajdonos bejegyzése a közszektor partnereinek nyilvántartásába Szlovákiában
tényleges tulajdonos azonosítása,
ügyfél-átvilágítási intézkedések
➤ a szolgáltatást csak Szlovákiában,
a szlovák jogrend alapján biztosítjuk

Egyéb szolgáltatások

 az ügyfél üzletfeleinek, ügyfeleinek átvilágítása (információ csődeljárásról, cégmegszűnésről, végrehajtási eljárásról, vagyonkezelésről stb.) – állandó megfigyelés is lehetséges 
a vállalkozás teljeskörű jogi átvilágítása (due diligence), melynek célja, hogy felderítse az esetleges jogi kockázatokat. A kockázatok csökkentésére, megszüntetésére olyan javaslatot teszünk, amely a cég (target) és az ügyfél céljainak megfelel.
rendszeres információ a jogszabályok változásáról
képzések az ügyfél székhelyén, az ügyfél által választott témában és nyelven (a képzést tudjuk biztosítani az ügyvédi iroda minden beszélt nyelvén – magyarul, szlovákul, németül, angolul, csehül és oroszul)
rendszeres jogi tanácsadás az ügyfél székhelyén (az ügyfél igényei szerint, bármely időpontban)

Nem találta meg, amit keres?
Vegye fel velünk a kapcsolatot.