Potrebujete právnu konzultáciu? Kontaktujte nás a Informujte o tom, aké právne kroky ste už podnikli a čo je Vašim zámerom, resp. čo by ste chceli dosiahnuť.

Úvodná právna konzultácia

spravna cesta Mesa de trabajo 1 1024x845 1

Pomôžeme Vám vybrať správnu cestu.

Úvodná konzultácia sa môže uskutočniť osobne, prostredníctvom videokonferencie alebo telefonicky.

Úvodná konzultácia slúži k tomu, aby ste nás informovali o Vašom prípade, aké právne kroky ste už podnikli a čo je Vašim zámerom, resp. čo by ste chceli dosiahnuť. Naša kancelária záležitosť skutkovo a právne posúdi, navrhne Vám konkrétne možnosti riešenia, poukáže na právne riziká a vypracuje právny rozbor, ktorá alternatíva by s ohľadom na Vaše ciele bola v danej záležitosti najefektívnejšia, a aké právne kroky by bolo treba podniknúť. Na záver úvodnej konzultácie sa s Vami dohodneme na výške a spôsobe odmeny za právne služby (hodinová sadzba, odmena za úkon, tarifná odmena, podielová odmena podľa úspechu, paušálna odmena, odmena hradená z Vášho poistenia právnej ochrany a pod.). Všetky informácie z úvodnej konzultácie Vám budú následne odoslané e-mailom, na základe ktorého sa budete môcť rozhodnúť pre využitie služieb našej advokátskej kancelárie.

Paušálna čiastka
za úvodnú konzultáciu činí 60,- EUR. 

V paušálnej čiastke sú zahrnuté vyššie vymenované činnosti. Účelom úvodnej konzultácie je základný právny rozbor a krátke posúdenie prípadu (nie detailné a záväzné právne poradenstvo). 

Napíšte nám