Úvodní konzultace | Lovasz Legal

Zveme Vás
na úvodní konzultaci

spravna cesta Mesa de trabajo 1 1024x845 1

Pomůžeme Vám vybrat správnou cestu.

Úvodní konzultace se může uskutečnit osobně, prostřednictvím videokonference anebo telefonicky.

Úvodní konzultace slouží k tomu, abyste nás informovali o Vaší právní záležitosti, jaké právní kroky jste již podnikli a co je Vaším záměrem, respektive čeho byste chtěli dosáhnout. Naše kancelář záležitost skutkově a právně zhodnotí, navrhne Vám konkrétní možnosti řešení, poukáže na právní rizika, zanalyzuje, která alternativa by s ohledem na Vaše cíle byla v dané záležitosti nejefektivnější a jaké právní kroky by bylo třeba podniknout. Na závěr úvodní konzultace se s Vámi dohodneme na výši a způsobu odměny za právní služby (hodinová sazba, úkonová odměna, podílová či paušální odměna, odměna hrazená z Vašeho pojištění právní ochrany atd.). Veškeré informace z úvodní konzultace Vám budou následně zaslány e-mailem. Na základě těchto informací se pak budete moci rozhodnout, zda využijete dalších služeb advokátní kanceláře.

Paušální částka
za úvodní konzultaci činí 1.500,- Kč.

V paušální částce jsou zahrnuty výše jmenované činnosti. Účelem úvodní konzultace je základní právní rozbor a krátké posouzení případu (nikoliv detailní a závazné právní poradenství).

Napište nám