Naše služby | Lovasz Legal

Naše služby

Obchodní právo

zakládání obchodních společností, návrh vhodné formy podnikání (příprava dokumentace v několika jazycích podle potřeby klienta)
zápis změn do obchodního rejstříku, zastupování v obchodněprávních sporech
poradenství při obchodních transakcích, M&A
likvidace obchodních společností
zastupování v konkurzním a reorganizačním řízení
příprava a zpracování obchodních smluv
poradenství pro e-shopy a startupy
zpracování právních stanovisek podle zadání klienta

Občanské právo

příprava a revize smluv 
zastupování v civilních soudních sporech a dědickém řízení
uplatnění nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy, bezdůvodného obohacení
kompletní zastřešení převodu nemovitostí (poradenství, příprava smluv, ověření podpisů či autorizace smlouvy o převodu nemovitosti, zajištění úschovy finančních prostředků na úschovním účtu naší kanceláře, podání návrhu na vklad a komunikace s katastrálním úřadem)
poradenství ve věcech pozemkových úprav, zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí

Trestní právo

obhajoba v průběhu celého trestního řízení 
důraz na úplné seznámení klienta se všemi možnostmi, které můžeme v rámci jeho obhajoby v dané fázi řízení využít
udržování kontaktu s klienty, aby byli vždy informováni o aktuálním stavu trestního řízení, a to i v případě, že jsou ve výkonu trestu nebo ve vazbě
zastupování poškozených v trestní řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy 

Pracovní právo

příprava pracovních smluv, manažerských smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
poradenství při skončení pracovního poměru
příprava interních směrnic a jiných předpisů zaměstnavatele 
zastupování v pracovněprávních sporech (zaměstnanců a zaměstnavatelů)

Zdravotnické právo

příprava smluvní dokumentace zdravotnického zařízení
poradenství při nastavení formy podnikání ve zdravotnictví
příprava interních směrnic zdravotnického zařízení
vypracování právních stanovisek pro poskytovatele zdravotní a lékárenské péče

Poradenství
pro banky

prověření bonity potenciálního klienta
nastavení smluvní dokumentace
poradenství ohledně možnosti zajištění úvěru a uznání dluhu
vymáhání pohledávek s důrazem na časové a finanční hledisko
monitoring dlužníka ve vztahu k možnému insolvenčnímu řízení, exekuci, prodeji zastavené nemovitosti

Real Estate

komplexní zastřešení převodu nemovitosti
developerské projekty
příprava a revize smluv
ověření podpisů/autorizace smlouvy o převodu nemovitostí
zajištění úschovy finančních prostředků na úschovním účtu naší advokátní kanceláře
podání návrhu na vklad a zastupování v katastrálním řízení
zastupování ve stavebním řízení

RPVS

služby oprávněné osoby partnera veřejného sektoru 
zápis partnera veřejného sektoru do registru
ověření konečného uživatele výhod
➤ tuto službu poskytujeme jen na Slovensku

Další 
právní služby

 ověření bonity Vašich klientů a smluvních partnerů (insolvence, exekuce, stav majetku), možné i jako stálý monitoring
právní due diligence (osobně nebo formou virtuálního data roomu) – kompletní právní audit cílové společnosti (target) se zaměřením na korporátní dokumentaci, nemovitosti, smluvní vztahy a jiné právní oblasti (podle podnikatelských aktivit konkrétního subjektu)
pravidelné reporty legislativních změn
školení na Vámi vybraná témata v prostorách Vaší společnosti (školení může probíhat i v německém, anglickém nebo maďarském jazyce)
pravidelné poskytování právních služeb přímo v sídle klienta (je možné si sjednat jakýkoli interval)

Pokud jste nenašli Vámi hledanou službu, kontaktujte nás.