Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti obchodního práva, M&A, nemovitostí, IT práva, bankovního, občanského, trestního práva a vymáhání pohledávek
lovasz legal peter 800

Mgr. Bc. Peter Lovász

Jazyky:
slovenský, maďarský,
německý, anglický

Specializace:
obchodní právo, M&A, nemovitosti,
právo informačních technologií

Peter Lovász vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Absolvoval studijní pobyt na Paris Lodron Universität v Salzburgu a zahraniční praxi v advokátní kanceláři v Berlíně. Do roku 2018 pracoval v mezinárodní advokátní kanceláři se zaměřením na rakouskou a německou klientelu. V rámci své praxe získal cenné zkušenosti jako člen týmů pracujících na přeshraničních právních auditech v souvislosti s akvizicemi a fúzemi nadnárodních korporací. Byl vedoucím slovenské pracovní skupiny při zpracování interního auditu se zaměřením na pracovní a daňové právo v nadnárodní petrochemické společnosti. V rámci své praxe poskytuje mimo jiné právní poradenství rakouské holdingové společnosti v oblasti real estate a lesního hospodaření.

MartinaL 04

Mgr. Martina Lovász 

Jazyky:
český, německý, ruský

Specializace:
poskytování komplexních právních služeb
pro zahraniční banky, vymáhání pohledávek,
trestní právo, obchodní právo

Martina Lovász vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Paris Lodron Universität v Salzburgu a intenzivní kurz ruského jazyka na Puškinově institutu v Moskvě. Zahraniční praxi získala v advokátní kanceláři Pfaff-Hofmann & Lee Rechtsanwaltsgesellschaft mbH v Berlíně, kde pracovala 13 měsíců. Stáž v Zemském soudu pro trestní věci Vídeň (Landesgericht für Strafsachen Wien) ji inspirovala natolik, že si jako téma své diplomové práce zvolila otázku laického prvku v trestním řízení v Rakousku a České republice. Díky zaměření své diplomové práce získala mezinárodní stipendium a bylo jí umožněno, aby diplomovou práci zpracovala na Vídeňské univerzitě (Universität Wien).

Od roku 2016 pracovala v renomovaných advokátních kancelářích se zaměřením na rakouskou a německou klientelu. Její specializací bylo poskytování právních služeb zahraničním bankám, vymáhání pohledávek, obchodní a trestní právo. V roce 2020 se osamostatnila a zaměřuje se na poskytování právních služeb zahraniční klientele v nejrůznějších oblastech českého práva.

Zasloužíte si
ty nejlepší!