O advokátskej kancelárii Lovasz Legal - Lovasz Legal
lovasz legal peter 800

Mgr. Bc. Peter Lovász

Jazyky:
slovenský, maďarský,
nemecký, anglický

Špecializácia:
obchodné právo, M&A, nehnuteľnosti,
právo informačných technológií

Peter Lovász vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Paris – Lodron Universität v Salzburgu a zahraničnú prax v advokátskej kancelárii v Berlíne. V advokácii pôsobí od svojich študentských čias. Do roku 2018 pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárii so zameraním na rakúsku a nemeckú klientelu. Peter nadobudol cenné skúsenosti ako člen tímov pracujúcich na cezhraničných právnych auditoch v súvislosti s akvizíciami a fúziami nadnárodných korporácií. Bol vedúcim slovenskej pracovnej skupiny pri vykonávaní interného auditu so zameraním na pracovné a daňové právo v nadnárodnej petrochemickej spoločnosti. V rámci svojej praxe poskytuje právne poradenstvo rakúskej holdingovej spoločnosti v oblasti real estate, lesného a poľovného hospodárenia.

MartinaL 04

Mgr. Martina Lovász 

Jazyky:
český, nemecký, ruský 

Špecializácia:
poskytovanie komplexných právnych služieb
pre zahraničné banky, vymáhanie pohľadávok,
trestné právo, obchodné právo 

Martina Lovász vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Počas štúdia sa zúčastnila študijného pobytu na Paris – Lodron Universität v Salzburgu a intenzívneho kurzu ruského jazyka na Puškinovom inštitúte v Moskve. Zahraničnú prax získala v advokátskej kancelárii Pfaff-Hofmann & Lee Rechtsanwaltsgesellschaft mbH v Berlíne, kde pracovala trinásť mesiacov. Pôsobenie na stáži na Krajskom súde pre trestné veci Viedeň (Landesgericht für Strafsachen Wien) ju inšpirovalo natoľko, že si ako tému svojej diplomovej práce zvolila otázku laického prvku v trestnom konaní v Rakúsku a Českej republike. Vďaka odbornému zameraniu svojej diplomovej práce získala medzinárodné štipendium a bolo jej umožnené napísať diplomovú prácu na Viedenskej univerzite (Universität Wien).

Od roku 2016 pracovala v renomovaných advokátskych kanceláriách so zameraním na rakúsku a nemeckú klientelu. Jej špecializáciou bolo poskytovanie právnych služieb zahraničným bankám, vymáhanie pohľadávok, obchodné a trestné právo. V roku 2020 sa osamostatnila a zameriava sa na poskytovanie právnych služieb zahraničnej klientele v najrôznejších oblastiach českého práva.

Zaslúžite si tých najlepších!