Ďalšie právne služby - Bratislava | Lovász Legal

Ďalšie právne služby

Naša advokátska kancelária ponúka široký záber právnych služieb, ktoré vám pomôžu ochrániť Vaše podnikanie a udržať krok s neustále meniacim sa legislatívnym prostredím.

O čo sa vlastne jedná?

  • Overenie bonity Vašich klientov a zmluvných partnerov považujeme za kľúčovú súčasť zabezpečenia finančného zdravia vášho podniku.
  • Ak máte záujem udržať krok s rýchlo meniacou sa legislatívou, môžete to docieliť prostredníctvom pravidelných reportov o legislatívnych zmenách od našej kancelárie. Sme pripravení vám poskytnúť aktuálne informácie o nových právnych predpisoch a ich vplyve na váš podnik.
  • Pre účely rozvoja a vzdelávania vášho tímu ponúkame školenia na témy, ktoré si sami môžete vybrať. Zabezpečíme ich v priestoroch vášho podniku. Vďaka našej jazykovej vybavenosti, vieme školenia viesť aj v nemeckom, anglickom alebo maďarskom jazyku.
  • Ponúkame aj pravidelné poskytovanie právnych služieb priamo v sídle Vašej spoločnosti. Sme ochotní sa prispôsobiť Vašim potrebám a dohodnúť si akýkoľvek interval.

Prijímate plnenie od subjektov verejného sektora, obchodujete so štátom, uzatvárate zmluvy podľa predpisov o verejnom obstarávaní alebo ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti? Potom je vám určite dôverne známy Register partnerov verejného sektora (RPVS). Naša advokátska kancelária poskytuje služby oprávnenej osoby partnera verejného sektora, teda vás zapíše ako partnera verejného sektora do registra, overí konečného užívateľa výhod a bude za vás strážiť všetky povinnosti, ktoré vám ako partnerovi verejného sektora alebo konečnému užívateľovi výhod vznikajú.

Články na téma
Ďalšie právné služby