Občianske právo - Bratislava | Lovász Legal

Občianske právo

Riešite občianskoprávny (civilný) spor, potrebujete vypracovať zmluvu alebo sa len poradiť ohľadom vašich práv a nárokov? LOVÁSZ LEGAL je tu pre vás. Radi vám poskytneme komplexné služby v oblasti občianskeho práva.

Pomôžeme vám s prípravou nových zmlúv a poskytneme dôkladnú revíziu existujúcich zmlúv alebo konceptov pripravených na podpis, aby sme zabezpečili, že zmluvy budú vo váš prospech a v súlade s platnými právnymi predpismi. Jedná sa napríklad o nasledovné typy zmlúv:

  • kúpna zmluva,
  • darovacia zmluva,
  • nájomná zmluva,
  • zámenná zmluva,
  • zmluva o dielo,
  • zmluva o pôžičke alebo výpožičke,
  • zmluva o obstaraní veci alebo o úschove,
  • zmluva o budúcej zmluve,
  • inominátne zmluvy a dohody.

Ak sa ocitnete v civilnom súdnom spore alebo v dedičskom konaní, nechajte nás zastupovať vaše záujmy. Naši advokáti majú bohaté skúsenosti v oblasti súdnych sporov a dedičského konania. Rovnako vám radi pomôžeme s vymáhaním Vašich pohľadávok a pomôžeme vám vybrať najefektívnejší, najrýchlejší a ekonomicky najvýhodnejší spôsob vymáhania vašej pohľadávky (upomínacie konanie, štandardné súdne konanie, rozhodcovské konanie a pod.). Preneste starosti na nás a nechajte nás bojovať za dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.

V niektorých prípadoch nie je štandardné súdne konanie dostatočne rýchle na to, aby bola poskytnutá dostatočná ochrana vašim právam, preto  klientom v týchto prípadoch odporúčame využiť inštitút neodkladného opatrenia, s ktorým má naša advokátska kancelária veľmi dobré skúsenosti a mimoriadne vysokú úspešnosť pri vydávaní neodkladných opatrení v prospech našich klientov.   

Máte otázky alebo problémy týkajúce sa pozemkových úprav alebo sporov s nehnuteľnosťami? Alebo vám bola spôsobená škoda či sa na váš úkor niekto bezdôvodne obohatil? Naša advokátska kancelária vám poskytne odborné poradenstvo a bude vás zastupovať v týchto záležitostiach.

Taktiež sa na nás môžete spoľahnúť pri riešení vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde vás oboznámime s vašimi možnosťami a spôsobmi riešenia vysporiadania a prevedieme vás celým konaním až do vyplatenia vášho podielu alebo prevedenia majetku na vás. 

Sme tu, aby sme vám poskytli spoľahlivú právnu pomoc a zabezpečili vaše práva. Kontaktujte nás pre ďalšie informácie alebo si dohodnite konzultáciu, aby sme mohli preskúmať váš prípad a navrhnúť najlepšie možné riešenie.

Články na tému
Občianské právo