Medicínske právo - Bratislava | Lovász Legal

Medicínske právo

Hľadáte špecializovanú právnu pomoc v oblasti medicínskeho práva? V našej advokátskej kancelárii ponúkame kvalitné a spoľahlivé právne poradenstvo aj v oblasti právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s nimi.

V medicínskom prostredí je veľmi dôležité mať skúseného právneho partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Naši advokáti majú hlboké znalosti v medicínskom práve a s tým súvisiacich právnych otázkach. Sme tu, aby sme pacientom, lekárom, zdravotníckym zariadeniam a lekárňam poskytli právne rady, vypracovali právne stanoviská a zastupovali ich v oblasti lekárskej zodpovednosti, porušení práv pacientov, uplatnení nárokov na náhradu škody a nemajetkovej ujmy, podaní trestných oznámení a podnetov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na prešetrenie postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ak ste lekár, radi vám tiež poradíme pri založení a riadení lekárskej praxe, pomôžeme vám identifikovať a zvoliť najvhodnejšiu právnu formu podnikania v rámci zdravotníctva,  pripravíme zmluvy s pacientmi a zamestnancami, vyriešime súvisiace právne problémy a spory, aby ste sa mohli  nerušene venovať svojej práci. 

Zdravotníckym zariadeniam vypracujeme interné smernice, ktoré zabezpečia súlad s platnými predpismi, zlepšia kvalitu poskytovanej starostlivosti a ochránia vaše záujmy.

V prípade kontroly orgánov dohľadu sa postaráme o to, aby kontrola prebehla v zdravotníckom zariadení alebo lekárni zákonným spôsobom.

Vaše zdravie a práva sú pre nás prioritou!

Články na tému
Medicínske právo