Neurčitý předmět podnikání společnosti odhalíte sami a hned!

S námi neurčitý předmět podnikání odhalíte sami a hned!

Předmět podnikání obchodní korporace vymezený slovy „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jako nový důvod pro změnu společenské smlouvy či stanov

Je vaše společnost jednou z těch, které měly doposud uvedeno jako předmět podnikání pouze název volné živnosti, tedy „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? Pak byste měli vědět, že Nejvyšší soud České republiky vydal letos v květnu rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ve které zaujal stanovisko, že takto vymezený předmět podnikání obchodní korporace je zdánlivý (tedy jinými slovy není správný). 

S ohledem na toto rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky tedy nově nebude možné zapsat do obchodního rejstříku společnost, která by měla takto vymezený předmět podnikání. 

Jak to však bude v případě již existující společnosti s takto vymezeným předmětem podnikání? 

V případě, že společnost byla již dříve zapsána s předmětem podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, bude třeba nově formulovat předmět podnikání, nechat změnit společenskou smlouvu či stanovy (u některých obchodních korporací je pro změnu společenské smlouvy či stanov vyžadována forma notářského zápisu) a následně změnu nechat zapsat do obchodního rejstříku. 

Nepřistoupí-li společnost ke změně předmětu podnikání dobrovolně, může ji rejstříkový soud vyzvat, aby změnu v určené lhůtě provedla. Je-li však společnost i po této výzvě nečinná, může jí být ze strany rejstříkového soudu uložena pokuta až do výše 100.000 Kč (v nejzazším případě je rejstříkový soud dokonce oprávněn zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací). Nesprávně uvedený předmět podnikání se však týká velkého množství obchodních společností, proto je vysoce nepravděpodobné, že budou všechny obratem vyzvány k nápravě. Přesto však doporučujeme změnu předmětu podnikání obchodní korporace zařadit jako jeden z projednávaných bodů na nejbližší valnou hromadu, protože tímto krokem ušetříte nejen případné náklady na konání další „nadbytečné“ valné hromady, ale také svůj čas. 

Velmi rádi Vám poskytneme právní poradenství ohledně jakýchkoliv korporátních změn. Sledujte také naši minisérii „Já kupuji firmu, můžete mi s tím pomoci? Rádi, ale co kupujete?“

Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.
Mgr. Bc. Peter Lovász

Mgr. Bc. Peter Lovász

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v advokácii, ktoré nadobudol nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. V svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, M&A, sporovej agende a právu informačných technológií. Klientov rád zastúpi pred súdmi a správnymi orgánmi, kde môže kombinovať svoje odborné znalosti s pohotovou reakciu a komunikačnými zručnosťami, pričom vyvíja značnú snahu o čo najefektívnejšie presadenie záujmov klienta.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Napíšte nám