V prípade, že nemáte dostatočné finančné prostriedky, môžete žiadať, aby vám bol obhajca ustanovený zo zoznamu advokátov. Nezabúdajte však, že svoju nemajetnosť budete musieť riadne preukázať.