Áno. Existuje viacej možností, ako môžete postupovať. Ideálne je sa vopred spojiť s exekútorom, vyžiadať súhlas s prevodom nehnuteľnosti a zistiť výšku dlžnej čiastky , ktorá bude uhradená z kúpnej ceny nehnuteľnosti.

Táto skutočnosť by mala byť upravená aj v kúpnej zmluve. Uhradením dlžnej čiastky exekúcia zaniká a je vymazaná aj ťarcha, ktorá viazne na nehnuteľnosti.