Áno. V danom prípade máte dve možnosti:

  1. Dohodnete sa so záložným veriteľom na vyplatení dlhu, čím dôjde aj k zániku záložného práva. Pozor by ste si však mali dať na to, že záložné právo sa z katastra nevymazáva automaticky, ale na základe kvitancie vystavenej záložným veriteľom. Kvitanciu spolu s návrhom na výmaz záložného práva je potrebné podať na kataster.
  2. Záložné právo nebudete riešiť, len si vyžiadate súhlas záložného veriteľa s prevodom nehnuteľností. V tomto prípade musíte počítať s tým, že záložné právo bude aj naďalej nehnuteľnosť zaťažovať, tzn. pokiaľ hlavný dlžník nebude plniť veriteľovi svoj dlh, môže veriteľ pristúpiť k predaju vašej nehnuteľnosti. S ohľadom na túto skutočnosť vám túto variantu neodporúčame.