Nie, Trestný zákon na túto situáciu myslí a upravuje, že svedok má možnosť odoprieť výpoveď, ak je príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh.