Oficiálnym dátumom rozvodu nie je deň pojednávania na súde, kde súd rozhoduje o vašom rozvode. Rozvedeným sa oficiálne stávate až v deň, keď rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť.