Nie, nie je to možné. Slovenská obchodná inšpekcia sa vo svojich rozhodnutiach viac krát vyjadrila, že je to neprijateľná zmluvná podmienka. Stanovenie takejto podmienky spôsobuje nerovnováhu práv a povinností medzi spotrebiteľom a dodávateľom, pretože prenáša dôkazné bremeno na spotrebiteľa v otázke možnosti oboznámenia sa s obchodnými podmienkami, ktoré by mal podľa zákona znášať predávajúci.

Súčasne formou vopred formulovanej podmienky spotrebiteľovi vnucuje súhlas so znením podmienok, ktoré nemal spotrebiteľ ako ovplyvniť.

Tento problém je však veľmi jednoduché vyriešiť. Stačí vymeniť formuláciu „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ za „Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami“.