« Späť na Právnicky slovník

PN (hovorovo taktiež pn-ka) je dočasná pracovná neschopnosť. Ide o stav, keď zamestnanec nie je schopný vykonávať svoju prácu kvôli zdravotným dôvodom. Očakáva sa však, že sa jeho zdravotný stav zlepší a bude sa môcť vrátiť k práci. Tento stav zapríčiňujú rôzne faktory, ako sú choroba, úraz, operácia alebo karanténne opatrenie.

Cieľom dočasnej pracovnej neschopnosti je poskytnúť zamestnancovi čas na zotavenie a obnovu jeho zdravia. Je to dôležitý prvok v ochrane práv zamestnancov, pretože poskytuje zamestnancom čas na zotavenie, bez toho aby aspoň v prvom roku práceneschopnosti museli trpieť finančnou záťažou.

Vznik choroby alebo úrazu musí potvrdiť ošetrujúci lekár elektronickým potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec počas práceneschopnosti dostane náhradu príjmu vo forme peňažného plnenia. Toto plnenie poskytuje zamestnávateľ počas prvých 10 dní práceneschopnosti. 

Výška náhrady príjmu je v období od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a od štvrtého do desiateho dňa 55 % denného vymeriavacieho základu.

Od 11. dňa práceneschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské dávky.

Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi, ak je jeho pracovná neschopnosť dlhšia ako 10 dní, čo znamená od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas trvania tejto neschopnosti zamestnanec nemôže prijímať príjem, ktorý by sa mohol považovať za vymeriavací základ. Maximálna doba pre vyplácanie nemocenských dávok je 52 týždňov.

Zamestnanec je povinný počas pn-ky dodržiavať liečebný režim určený lekárom a zdržiavať sa na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení od lekára o dočasnej práceneschopnosti. Zamestnanci sociálnej poisťovne totižto môžu kontrolovať, či sa zamestnanec nachádza na určenom mieste. 

Ak sa zamestnanec v stanovenom čase na danom mieste nenachádza, musí odôvodniť, prečo porušil liečebný režim. Zamestnanec, ktorý nepodá vysvetlenie, kde sa nachádzal v čase kontroly, nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ak poruší povinnosť dodržiavať liečebný režim počas prvých desiatich dní, stratí nárok na náhradu príjmu. Zamestnanec môže opúšťať určené miesto len v časoch, kedy má od lekára dovolené vychádzky.  

« Späť na Právnicky slovník