« Späť na Právnicky slovník

Súpisné číslo stavby je číslo, ktoré bolo stavbe pridelené a slúži k jej presnej identifikácii, preto by malo byť vždy umiestnené na viditeľnom mieste na stavbe. V každej obci je dané súpisné číslo unikátne (tzn. v jednej obci neexistujú dve stavby, ktoré by mali rovnaké číslo).

« Späť na Právnicky slovník