IT právo - Bratislava | Lovász Legal

IT právo

Potrebujete právne rady v oblasti ITsoftwarového práva? Ponúkame vám expertné právne služby v tejto oblasti, ktoré vám zaistia ochranu vášho podnikania a zabezpečia súlad s aktuálnymi právnymi predpismi.

Naši skúsení advokáti majú odborné znalosti v oblasti IT práva, sú oboznámení s aktuálnym vývojom a právnymi problémami, s ktorými sa podnikatelia v tejto oblasti stretávajú. Sme tu, aby sme vám pomohli predchádzať právnym problémom a poskytli vám kvalitné právne riešenia.

Naše služby zahŕňajú:

  • prípravu a preskúmanie IT a softwarových zmlúv – vytvoríme pre vás na mieru zmluvy o vývoji softwaru, licenčné podmienky, zmluvy o poskytovaní služieb podpory a údržby (SLA) a ďalšie potrebné dokumenty,
  • príprava a revízia dohôd o mlčanlivosti (NDA),
  • zastupovanie v sporoch – radi vás zastúpime pri mimosúdnom riešení sporných otázok ako aj pred súdom,
  • poradenstvo pri podnikaní v IT odvetví – ak plánujete začať podnikať v oblasti IT, poskytneme vám právne poradenstvo ohľadom založenia spoločnosti, licencií k softwaru, nastavení zmlúv so zamestnancami (vrátane konkurenčných doložiek, ktoré vám zaistia stabilitu a dostatok pracovných síl) a taktiež s externými pracovníkmi (osoby samostatne zárobkovo činné alebo obchodné spoločnosti) a ďalšie potrebné právne rady,
  • pripravíme alebo zrevidujeme vaše všeobecné obchodné podmienky (VOP),
  • poradenstvo v oblasti E-commerce,
  • kompletné služby v prípade počítačovej kriminality – naša kancelária spolupracuje s IT odborníkmi, ktorí sa špecializujú na počítačovú kriminalitu a sú tak pripravení získať potrebné dôkazy, prípadne aj vypátrať páchateľa trestného činu. Na základe týchto informácií naša kancelária učiní potrebné právne kroky k ochrane vašich práv a vymoženiu vašich nárokov.

Zverte nám svoje právne záležitosti a my sa o všetko postaráme.

Články na tému
IT právo