Právne poradenstvo pre banky - Bratislava | Lovász Legal

Poradenstvo pre banky

V našej advokátskej kancelárii sme si vedomí, že banky sú špecifickí klienti, ktorí potrebujú svoje záležitosti riešiť rýchlo, diskrétne a efektívne, preto sa im snažíme vyjsť maximálne v ústrety.

Ponúkame preverenie bonity potenciálnych klientov. Na základe analýzy finančnej stability a platobnej schopnosti klientov vám pomáhame robiť informované rozhodnutia a minimalizovať riziko finančnej straty.

Okrem preverenia bonity klientov je však rovnako dôležité mať dobre nastavenú aj zmluvnú  dokumentáciu tak, aby chránila vaše záujmy, minimalizovala riziká a predovšetkým bola v súlade s platnou právnou úpravou. Samozrejmosťou je taktiež poradenstvo ohľadom možností zaistenia úveru a uznania dlhu.

Našim klientom odporúčame, aby pravidelne monitorovali situáciu na strane dlžníkov, ručiteľov a záložných veriteľov a mohli tak včas reagovať na zmeny, ktoré by mohli viesť až k nemožnosti záväzok splácať. Naša advokátska kancelária vám vie ponúknuť monitoring registra úpadcov, exekúcií, katastra nehnuteľností a iných dostupných zdrojov. Týmto ochránite svoje financie a predídete problémom.

Pokiaľ už došlo k omeškaniu s úhradou splátok, postaráme sa o rýchle, bezproblémové a predovšetkým úplné vymoženie vašich pohľadávok.

Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme byť v tejto oblasti nápomocní.

Články na tému
Poradenstvo pre banky