S nami neurčitý predmet podnikania odhalíte sami a hneď!

S nami neurčitý predmet podnikania odhalíte sami a hneď!

Predmet podnikania obchodné korporácie vymedzený slovami „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ ako nový dôvod pre zmenu spoločenskej zmluvy či stanov v Českej republike

Je Vaša česká spoločnosť jednou z tých, ktoré mali doteraz uvedené ako predmet podnikania iba názov voľnej živnosti, teda „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? Potom by ste mali vedieť, že Najvyšší súd Českej republiky vydal tento rok v máji rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, v ktorom zaujal stanovisko, že takto vymedzený predmet podnikania obchodnej korporácie je zdanlivý (inými slovami nie je správny).

Vzhľadom na toto rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky teda novo nebude možné zapísať do obchodného registra spoločnosť, ktorá by mala takto vymedzený predmet podnikania.

Ako to však bude v prípade už existujúcej spoločnosti s takto vymedzeným predmetom podnikania?

V prípade, že spoločnosť bola už skôr zapísaná s predmetom podnikania „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, bude treba nanovo formulovať predmet podnikania, nechať zmeniť spoločenskú zmluvu alebo stanovy (u niektorých obchodných korporácií je pre zmenu spoločenské zmluvy či stanov vyžadovaná forma notárskej zápisnice) a následne zmenu nechať zapísať do obchodného registra.

Ak spoločnosť k zmene predmetu podnikania nepristúpi dobrovoľne, môže ju registrový súd vyzvať, aby zmenu v určenej lehote vykonala. Ak je však spoločnosť aj po tejto výzve nečinná, môže jej byť zo strany registrového súdu uložená pokuta až do výšky 100.000 Kč (v najkrajnejšom prípade je registrový súd dokonca oprávnený začať konanie o zrušení zapísané osoby s likvidáciou). Nesprávne uvedený predmet podnikania sa však týka veľkého množstva obchodných spoločností, preto je vysoko nepravdepodobné, že budú všetky obratom vyzvané k náprave.

Napriek tomu však odporúčame zmenu predmetu podnikania obchodné korporácie zaradiť ako jeden z prejednávaných bodov na najbližší valné zhromaždenie, pretože týmto krokom ušetríte nielen prípadné náklady na konanie ďalšieho „nadbytočného“ valného zhromaždenia, ale aj svoj čas.

Veľmi radi vám poskytneme právne poradenstvo ohľadom akýchkoľvek korporátnych zmien. Sledujte tiež našu minisériu „Ja kupujem firmu, môžete mi s tým pomôcť? Radi, ale čo kupujete?“

Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.
Mgr. Martina Lovász

Mgr. Martina Lovász

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Vydržanie pozemku

Ochrana a udržanie vlastníctva nehnuteľností má dlhodobý význam pre stabilitu právnych vzťahov a ochranu majetku, aj vzhľadom na to, že vlastníctvo často presahuje mnohé generácie

Odstúpenie od zmluvy - Lovasz Legal

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do zmluvného vzťahu, keď odstupujúca zmluvná strana nemá záujem na ďalšom plnení zo zmluvy, preto pristúpi k okamžitému ukončeniu

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Napíšte nám