S nami neurčitý predmet podnikania odhalíte sami a hneď!

Človek čítá na tablete článok na tému Predmet podnikania a zmeny.

Predmet podnikania obchodné korporácie vymedzený slovami "výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona" ako nový dôvod pre zmenu spoločenskej zmluvy či stanov v Českej republike

Je Vaša česká spoločnosť jednou z tých, ktoré mali doteraz uvedené ako predmet podnikania iba názov voľnej živnosti, teda „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? Potom by ste mali vedieť, že Najvyšší súd Českej republiky vydal tento rok v máji rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, v ktorom zaujal stanovisko, že takto vymedzený predmet podnikania obchodnej korporácie je zdanlivý (inými slovami nie je správny).

Vzhľadom na toto rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky teda novo nebude možné zapísať do obchodného registra spoločnosť, ktorá by mala takto vymedzený predmet podnikania.

Ako to však bude v prípade už existujúcej spoločnosti s takto vymedzeným predmetom podnikania?

V prípade, že spoločnosť bola už skôr zapísaná s predmetom podnikania „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, bude treba nanovo formulovať predmet podnikania, nechať zmeniť spoločenskú zmluvu alebo stanovy (u niektorých obchodných korporácií je pre zmenu spoločenské zmluvy či stanov vyžadovaná forma notárskej zápisnice) a následne zmenu nechať zapísať do obchodného registra.

Ak spoločnosť k zmene predmetu podnikania nepristúpi dobrovoľne, môže ju registrový súd vyzvať, aby zmenu v určenej lehote vykonala. Ak je však spoločnosť aj po tejto výzve nečinná, môže jej byť zo strany registrového súdu uložená pokuta až do výšky 100.000 Kč (v najkrajnejšom prípade je registrový súd dokonca oprávnený začať konanie o zrušení zapísané osoby s likvidáciou). Nesprávne uvedený predmet podnikania sa však týka veľkého množstva obchodných spoločností, preto je vysoko nepravdepodobné, že budú všetky obratom vyzvané k náprave.

Napriek tomu však odporúčame zmenu predmetu podnikania obchodné korporácie zaradiť ako jeden z prejednávaných bodov na najbližší valné zhromaždenie, pretože týmto krokom ušetríte nielen prípadné náklady na konanie ďalšieho „nadbytočného“ valného zhromaždenia, ale aj svoj čas.

Veľmi radi vám poskytneme právne poradenstvo ohľadom akýchkoľvek korporátnych zmien. Sledujte tiež našu minisériu Ja kupujem firmu, môžete mi s tým pomôcť? Radi, ale čo kupujete?“

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

kúpa bytu od developera

Kúpa bytu od developera

Vzhľadom na súčasný veľký dopyt po nových nehnuteľnostiach a ich nedostatočnej ponuke sa záujemcovia o kúpu bytov usilujú zabezpečiť si bývanie dopredu, bez toho, aby

Ako zistím čo vlastním

Ako zistím čo vlastním

V ostatnom období sa čoraz častejšie stretávame s požiadavkou klientov, aby sme im zistili, čo vlastnia. Takto položená otázka je však natoľko neurčitá, že sa

mobing na pracovisku

Mobing na pracovisku

Keď vám niekto položí otázku, či trávite viacej času doma alebo v práci, čo odpoviete? Väčšina ľudí, ktorým sme túto otázku položili, bez akéhokoľvek zaváhania

Výpoveď dohodou zo strany zamestnanca

Výpoveď dohodou zo strany zamestnanca

„Skončil som v práci. Dal som výpoveď dohodou.“ S týmto vyhlásením sa v praxi stretávame pomerne často. Je však možné takto platne skončiť pracovný pomer?

Napíšte nám