S nami neurčitý predmet podnikania odhalíte sami a hneď! - Lovasz Legal S nami neurčitý predmet podnikania odhalíte sami a hneď! - Lovasz Legal

S nami neurčitý predmet podnikania odhalíte sami a hneď!

Človek čítá na tablete článok na tému Predmet podnikania a zmeny.

Predmet podnikania obchodné korporácie vymedzený slovami „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ ako nový dôvod pre zmenu spoločenskej zmluvy či stanov v Českej republike

Je Vaša česká spoločnosť jednou z tých, ktoré mali doteraz uvedené ako predmet podnikania iba názov voľnej živnosti, teda „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? Potom by ste mali vedieť, že Najvyšší súd Českej republiky vydal tento rok v máji rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, v ktorom zaujal stanovisko, že takto vymedzený predmet podnikania obchodnej korporácie je zdanlivý (inými slovami nie je správny).

Vzhľadom na toto rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky teda novo nebude možné zapísať do obchodného registra spoločnosť, ktorá by mala takto vymedzený predmet podnikania.

Ako to však bude v prípade už existujúcej spoločnosti s takto vymedzeným predmetom podnikania?

V prípade, že spoločnosť bola už skôr zapísaná s predmetom podnikania „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, bude treba nanovo formulovať predmet podnikania, nechať zmeniť spoločenskú zmluvu alebo stanovy (u niektorých obchodných korporácií je pre zmenu spoločenské zmluvy či stanov vyžadovaná forma notárskej zápisnice) a následne zmenu nechať zapísať do obchodného registra.

Ak spoločnosť k zmene predmetu podnikania nepristúpi dobrovoľne, môže ju registrový súd vyzvať, aby zmenu v určenej lehote vykonala. Ak je však spoločnosť aj po tejto výzve nečinná, môže jej byť zo strany registrového súdu uložená pokuta až do výšky 100.000 Kč (v najkrajnejšom prípade je registrový súd dokonca oprávnený začať konanie o zrušení zapísané osoby s likvidáciou). Nesprávne uvedený predmet podnikania sa však týka veľkého množstva obchodných spoločností, preto je vysoko nepravdepodobné, že budú všetky obratom vyzvané k náprave.

Napriek tomu však odporúčame zmenu predmetu podnikania obchodné korporácie zaradiť ako jeden z prejednávaných bodov na najbližší valné zhromaždenie, pretože týmto krokom ušetríte nielen prípadné náklady na konanie ďalšieho „nadbytočného“ valného zhromaždenia, ale aj svoj čas.

Veľmi radi vám poskytneme právne poradenstvo ohľadom akýchkoľvek korporátnych zmien. Sledujte tiež našu minisériu „Ja kupujem firmu, môžete mi s tým pomôcť? Radi, ale čo kupujete?“

Zdieľať:

Prečítajte si ďalšie články

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Výpoveď nájomnej zmluvy bytu

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt alebo jeho časť, aby ho dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomnú zmluvu bytu možno zhotoviť ako klasickú

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy | due dilligence

Na čo si dať pozor pri kúpe firmy

Klienti sa na nás častokrát obracajú s dopytom, že by chceli kúpiť firmu alebo si založiť vlastný podnikateľský subjekt. V počiatočnej fáze podnikania je potrebné si zvoliť

Ako sa dostať k majetku

Ako sa dostať k majetku?

Slovenský pozemkový fond (SPF) spustil od 1. januára 2023 novú službu, ktorá spočíva v pravidelnom zverejňovaní zoznamu nezistených vlastníkov. Podľa webovej stránky SPF, zoznam má

Napíšte nám