« Späť na Právnicky slovník

Prezumpcia neviny je právny princíp, ktorý sa vzťahuje na trestné konanie a zaručuje, že každá osoba je považovaná za nevinnú, kým jej vina nie je dokázaná a nie je o nej právoplatne rozhodnuté súdom. Tento princíp je považovaný za jednu z najdôležitejších záruk spravodlivého súdneho procesu.

Prejavom prezumpcie neviny je okrem iného aj zmena označenia osoby v priebehu trestného konania:

Je dôležité, aby sme si uvedomovali, že táto zmena označenia nie je automatická a vyžaduje si proces, ktorý zabezpečuje spravodlivosť a ochranu obvinených pred nespravodlivým odsúdením. Zároveň platí, že toto formálne označenie osoby v trestnom konaní sa môže meniť mimoriadne rýchlo, napríklad v prípade skráteného vyšetrovania a vykonania tzv. super rýchleho konania.

Prezumpcia neviny sa zakladá na princípe, že obvinený je nevinný, pokiaľ nie je jeho vina preukázaná. Je to ochrana pred potenciálnym zneužitím právomocí štátu a zabraňuje nespravodlivému obvineniu a odsúdeniu nevinných osôb. Tento princíp je základným prvkom spravodlivého súdneho procesu.

« Späť na Právnicky slovník