Právne služby Real Estate - Bratislava | Lovász Legal

Právne služby Real Estate

Chystáte sa na predaj nehnuteľnosti alebo jej kúpu? Máte obavu, že je to komplikované a zdĺhavé? Ako developer máte záujem o zastrešenie projektu od povoľovacieho procesu cez výstavbu až do predaja nehnuteľnosti? Nechajte prevod nehnuteľností na nás a my celý proces komplexne zastrešíme:

  • preveríme nehnuteľnosť a jej majiteľa alebo kupujúceho,
  • upozorníme vás na právne vady nehnuteľnosti (záložné právo, vecné bremená, exekúcie a pod.),
  • pripravíme zmluvnú dokumentáciu, podľa potreby až v šiestich jazykoch – kúpna zmluva (kúpnopredajná zmluva), darovacia zmluva, zámenná zmluva, rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve,
  • vykonáme autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľností, čo zrýchli zápis vášho vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a navyše ušetríte aj 50 % na správnom poplatku za elektronický vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
  • podáme návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a zastúpime vás v katastrálnom konaní,
  • informujeme vás o úspešnom prevode nehnuteľnosti.

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti aj s komplikovanými prevodmi nehnuteľností s hypotekárnymi úvermi, záložnými právami, exekúciami, vyporiadaním podielového spoluvlastníctva, vydržaním nehnuteľností.

Radi pre vás pripravíme alebo zrevidujeme akékoľvek zmluvy súvisiace s nehnuteľnosťami, napr. nájomná zmluva, záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena. Súčasťou právneho poradenstva pri zmluvách je aj upozornenie na riziká, ktoré by zo zmluvy pre vás mohli vyplývať a predostretie možných riešení, ako riziká odstrániť alebo aspoň zmierniť.

Mnohí naši klienti sa na nás taktiež obracajú s developerskými projektami, kde pre nich vypracovávame finančné a transakčné právne riešenia a sprevádzame ich počas realizácie developerského projektu.

Články na tému
Právno služby Real estate