Mgr. Martina Lovász ​ | Lovasz Legal

Mgr. Martina Lovász 

MartinaL 04

Jazyky:
český, nemecký, ruský 

Špecializácia:
poskytovanie komplexných právnych služieb
pre zahraničné banky, vymáhanie pohľadávok,
trestné právo, obchodné právo 

Mgr. Martina Lovász 

Poskytuje právne služby nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej špecializáciou je poskytovanie právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, nehnuteľností, trestného práva a pracovného práva. Klientom ponúka efektívne riešenia, ktoré zohľadnia nie len ich časové a finančné možnosti, ale predovšetkým ich ciele. Nebojí sa ani nekonvenčných riešení, pokiaľ sú pre klientov výhodné.

Martina Lovász vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Počas štúdia sa zúčastnila študijného pobytu na Paris – Lodron Universität v Salzburgu a intenzívneho kurzu ruského jazyka na Puškinovom inštitúte v Moskve. Zahraničnú prax získala v advokátskej kancelárii Pfaff-Hofmann & Lee Rechtsanwaltsgesellschaft mbH v Berlíne, kde pracovala trinásť mesiacov. Pôsobenie na stáži na Krajskom súde pre trestné veci Viedeň (Landesgericht für Strafsachen Wien) ju inšpirovalo natoľko, že si ako tému svojej diplomovej práce zvolila otázku laického prvku v trestnom konaní v Rakúsku a Českej republike. Vďaka odbornému zameraniu svojej diplomovej práce získala medzinárodné štipendium a bolo jej umožnené napísať diplomovú prácu na Viedenskej univerzite (Universität Wien).

Od roku 2016 pracovala v renomovaných advokátskych kanceláriách so zameraním na rakúsku a nemeckú klientelu. Jej špecializáciou bolo poskytovanie právnych služieb zahraničným bankám, vymáhanie pohľadávok, obchodné a trestné právo. V roku 2020 sa osamostatnila a zameriava sa na poskytovanie právnych služieb zahraničnej klientele v najrôznejších oblastiach českého práva.

Ako napísať trestné oznámenie

Ako napísať trestné oznámenie?

V rámci nášho poradenstva sa často stretávame s otázkou „Ako napísať trestné oznámenie?“. Jednoduchá otázka, na ktorú máme aj jednoduchú odpoveď. Trestné oznámenie napíšte rovnako, ako keby

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Našli ste si vysnívané miesto a už vám chýba len uzatvoriť pracovnú zmluvu? Mnoho zamestnancov sa domnieva, že pracovná zmluva už nie je ich starosť, nakoľko

kupno predajna zmluva dom

Kúpno-predajná zmluva na dom

Všeobecne o kúpnej zmluve Kúpna zmluva je dvojstranným právnym úkonom, ktorým sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň