« Späť na Právnicky prekladač

Aby sme vám mohli priblížiť, čo je to inflačná doložka, mali by sme si najprv v krátkosti povedať niečo k pojmu inflácia. Inflácia je všeobecný rast cien tovarov a služieb (teda nie len jednotlivých položiek). V praxi ide o to, že si za svoje peniaze dnes môžete kúpiť menej ako v minulosti. V slovenskom prostredí sa zväčša berie za relevantnú miera inflácie zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

V súvislosti so všeobecným nárastom cien je možné si v zmluve dojednať tzv. inflačnú doložku, ktorá umožňuje, aby výška peňažného plnenia (závislá od cien tovarov alebo služieb) vyplácaná v budúcnosti alebo po dlhšiu dobu odrážala reálnu hodnotu peňazí.

Najčastejšie sa s inflačnou doložkou môžete stretnúť v nájomnej zmluve, zmluve o dielo alebo kúpnej zmluve, kde inflačná doložka ovplyvňuje výšku nájomného, kúpnu cenu alebo cenu diela (teda ich zvyšovanie). Je dôležité zdôrazniť, že inflačnú doložku je potrebné si vopred v zmluve dohodnúť, pokiaľ má dochádzať k zvyšovaniu cien v závislosti od inflácie. Inflačná doložka sa neuplatní automaticky. 

Inflačná doložka je v súčasnosti taktiež hojne využívaná developermi. Pokiaľ teda kupujete byt, mali by ste si dať pozor na to, či zmluva obsahuje inflačnú doložku alebo nie. Z pozície kupujúceho je samozrejme výhodnejšie, ak zmluva inflačnú doložku neobsahuje, lebo developer následne nemôže navýšiť cenu nehnuteľnosti z dôvodu inflácie. V záujme developera je práve naopak dojednanie inflačnej doložky, ktorá mu umožní navýšenie ceny v závislosti od všeobecného nárastu cien. 

Čo robiť v prípade navýšenia ceny zo strany developera? 

V prvom rade dôkladne preskúmajte zmluvu s developerom. Pokiaľ neobsahuje inflačnú doložku, nemá developer nárok na zvýšenie ceny z dôvodu inflácie. Pokiaľ zmluva inflačnú doložku obsahuje, odporúčame sa pri riešení situácie obrátiť na skúseného advokáta, ktorý vám pomôže overiť, či došlo k navýšeniu v oprávnenej výške, a oboznámi vás s možnosťami riešenia vzniknutej situácie (prípadné odstúpenie od zmluvy, sankcie za odstúpenie, zmluvná pokuta apod.).

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Kúpa bytu od developera

« Späť na Právnicky prekladač