« Späť na Právnicky slovník

Mobing je možné definovať ako cielenú, dlhodobú a systematickú šikanu pracovným kolektívom, ktorá vie veľmi znepríjemniť život a jej dôsledky môžu byť v niektorých prípadoch fatálne (závažné zdravotné a psychické komplikácie, pokusy o samovraždu a pod.). 

Ako sa prejavuje mobing?

Typickým prejavom mobingu sú dlhodobé a systematické útoky na vašu osobu, ktoré sa opakujú alebo sa stále pridávajú nové útoky. Je potrebné zdôrazniť, že za mobing sa nedá považovať ojedinelý útok. Po takomto útoku totiž môžete prejaviť svoj nesúhlas s konaním agresora a nastaviť tak hranice, ktoré by mal začať rešpektovať. Pýtate sa, či je to potrebné? Určite áno. Každý z nás má totiž inak nastavené svoje hranice. Niekto môže vnímať letmé dotyky na ruke či pleciach od kolegu ako normálne a príjemné, pre iného je to už značný zásah do jeho osobnej zóny. Každý z nás je iný, preto je rozhodne potrebné ohradiť sa proti konaniu, ktoré je vám nepríjemné. Pokiaľ to z akéhokoľvek dôvodu neurobíte, môže to druhá strana vnímať ako váš „tichý súhlas“ s jeho konaním. 

Množstvo druhov a foriem mobingu je neobmedzené. Agresori sú čím viac vynaliezaví a pre dosiahnutie svojho cieľa (napr. odchod obete zo zamestnania alebo funkcie) sú schopní urobiť čokoľvek. Nie je teda možné popísať všetky formy mobingu. Uvedieme si preto aspoň tie základné a najčastejšie sa vyskytujúce. 

Slovná agresia. Verbálne útoky bývajú jedným z prvých prejavov mobingu a tiež jedným z prvých varovných signálov. Pri prechode na ďalšiu úroveň slovné útoky zvyčajne nezmiznú, skôr bývajú paralelne využívane s ďalšími formami mobingu. K slovnej agresii môže patriť ohováranie, dlhodobé nevhodné žarty na úkor obete, zosmiešňovanie, neustála a neopodstatnená kritika a urážky.

Vyčleňovanie z kolektívu. Táto forma mobingu je obzvlášť bolestná. Dôležité udalosti pracovného aj voľnočasového charakteru sa pred vami zatajujú. Kolegovia tak chodia na spoločné pivo alebo obed a vy ste pritom jediný, ktorý o týchto akciách nevedia alebo nie sú pozvaný. Izolácia na pracovisku môže prejavovať aj tým, že nie ste prizvaný k účasti na dôležitých pracovných schôdzkach alebo kolegovia ignorujú vaše návrhy na projekty či požiadavky na spätnú väzbu (tejto forme izolácie sa anglicky hovorí stonewalling).

Fyzická agresia. Keď sa dlhodobo nebránite, môže sa stať, že útoky prerastú až do fyzickej podoby. Niekedy sa mobing môže prejavovať sexuálnym obťažovaním, vyhrážaním alebo fyzickým ohrozovaním. Táto forma mobingu už často vykazuje aj znaky niektorého z trestných činov

« Späť na Právnicky slovník