« Späť na Právnicky prekladač

Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov (ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o katastri nehnuteľností).

Katastrálne územie sa môže zhodovať s obvodom jednej obce (napr. Senec je obec a zároveň aj katastrálne územie), alebo sa môže obvod jedného mesta rozdeľovať aj na viacej katastrálnych území, ako je tomu napríklad v Bratislave alebo v Košiciach. 

Katastrálne územia, ktoré patrí pod Bratislavu: 

Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Nivy, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa, Vinohrady, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce

Katastrálne územia, ktoré patrí pod Košice: 

Brody, Kavečany, Severné Mesto, Kamenné, Čermeľ, Nové Ťahanovce, Letná, Huštáky, Stredné Mesto, Ťahanovce, Lorinčík, Luník, Myslava, Pereš, Poľov, Grunt, Šaca, Železiarne, Terasa, Furča, Košická Nová Ves, Barca, Skladná, Južné Mesto, Krásna, Jazero, Šebastovce, Vyšné Opátske, Nižná Úvrať

Každé katastrálne územie má svoj číselný kód a názov, napr. katastrálne územie 805211 Karlova Ves, 804959 Petržalka, 859001 Stredné Plachtince a pod. 

Podľa údajov Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky bolo v roku 2020 na Slovensku celkom 3559.

« Späť na Právnicky prekladač