« Späť na Právnicky slovník

V súčasnosti sú všetky pozemky vedené v katastrálnych mapách a tie sú rozdelené na dva druhy:

  1. Katastrálnu mapu, kde sú zakreslené parcely registra C,
  2. Mapu určeného operátu, kde sú zakreslené parcely registra E.

Mapa určeného operátu a súčasná katastrálna mapa tvoria de facto dve na sebe ležiace vrstvy, ktoré sa vzájomne prekrývajú a dopĺňajú. 

Rozdiel medzi nimi je ten, že mapa určeného operátu je historicky staršia, ide o systém evidovania nehnuteľností ešte z čias Rakúsko-Uhorska. V minulosti zapisovanie pozemkov a vzťahov k nim nebolo také precízne ako dnes a práve preto má táto mapa slepé miesta a nie sú tu zaznamenané všetky pozemky. 

Katastrálna mapa je historicky novšia a pokrýva celé územie Slovenskej republiky, je výsledkom snahy mať zakreslené všetky parcely. Začala vznikať v období kolektivizácie.

Parcely registra E

Parcely registra C

Jediným efektívnym nástrojom na odstránenie registra E a zapísanie všetkých pozemkov do registra C, sú pozemkové úpravy. Tie sú však finančne aj časovo veľmi náročné. V súčasnosti sa pozemkové úpravy vykonávajú vo vybraných katastrálnych územiach a postupne by mali prebehnúť aj vo zvyšných katastrálnych územiach na území Slovenskej republiky.

« Späť na Právnicky slovník